Dołącz

Kto zdobędzie statuetkę SuperWolo 2017?

W piątek, 20 października, odbyły się ostatnie zajęcia w ramach 6. edycji projektu „Każdy jest komuś potrzebny”. Rozpoczęła się część konkursowa. Która szkoła zdobędzie statuetkę SuperWolo 2017?

Projekt „Każdy jest komuś potrzebny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV–VI oraz ich wychowawców, w Krakowie i powiecie krakowskim. Jego głównym celem jest promowanie wolontariatu. Uczniowie biorący udział w projekcie dowiadują się m.in.: jaka jest różnica między pomaganiem a wolontariatem, kto może zostać wolontariuszem i jakie cechy powinien mieć wolontariusz. Podczas części warsztatowej dzieci mają okazję dowiedzieć się, z jakimi ograniczeniami zmagają się osoby niepełnosprawne i w jaki sposób można im pomóc. Przekonują się też, że każdy z nich, jest komuś potrzebny.

Zwieńczeniem projektu jest udział w konkursie o statuetkę SuperWolo 2017. Otrzyma ją klasa, która zainicjuje najciekawsze działanie wolontariackie. W tym roku szansę na to wyróżnienie mają uczniowie następujących szkół:

Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Bosko w Celinach (klasa IV)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie (klasa VI)

Szkoła Podstawowa nr 155 w Krakowie (klasa IV f)

Prywatna Szkoła Podstawowa ACADEMOS w Krakowie (klasa VI c)

Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie (klasa VI)

Cieszymy się, że już po raz szósty możemy organizować ten projekt i zarażać uczniów ideą wolontariatu – mówi Katarzyna Walaszek, koordynator projektu „Każdy jest komuś potrzebny, kierownik Biura Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. – Często jesteśmy pytani, dlaczego prowadzimy zajęcia w szkołach podstawowych, a nie w gimnazjach albo w szkołach średnich. Zależy nam na tym, aby dzieci już od najmłodszych lat wiedziały, czym jest wolontariat i że, mimo swojego wieku, one również mogą się w niego zaangażować. Nie tylko w ramach szkolnego koła wolontariatu, ale także w różnego rodzaju organizacjach działających poza szkołą. Podzielenie projektu na dwa etapy, tzn. zajęcia praktyczno-warsztatowe oraz część konkursową sprawia, że uczniowie nie tylko zyskują wiedzę teoretyczną, ale mogą się również praktycznie zaangażować w działanie wolontariackie, które sami zainicjowali.

Dla klasy, która zrealizuje najciekawszy projekt, przewidziana jest nagroda – statuetka SuperWolo 2017. O jej przyznaniu zdecyduje jury, któremu będzie przewodniczyć Anna Dymna. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Projekty zostaną ocenione na podstawie sprawozdań, które każda z klas musi złożyć do 29 listopada.

Jak co roku, w projekt zaangażowani byli również wolontariusze. Podczas tegorocznej edycji byli to: Weronika Baracz, Katarzyna Kurzeja, Anita Morga, Ilona Żelazny, Mateusz Czyż, a także pracownicy Banku Zachodniego WBK.

Organizatorem projektu „Każdy jest komuś potrzebny” jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Partnerem tegorocznej edycji projektu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK.