Dołącz

13 września 2017

Przedłużamy termin zgłoszeń do 21 września!

Nauczycielu, zgłoś swoją klasę do projektu "Każdy jest komuś potrzebny". Czekamy do 21 września!

Projekt „Każdy jest komuś potrzebny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz ich wychowawców w Krakowie i powiecie krakowskim. Głównym celem projektu jest promowanie wolontariatu oraz rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych, a także współdziałanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej.

Zdecydowaliśmy się na realizację projektu w szkołach podstawowych, aby edukować jak najmłodsze dzieci na temat wolontariatu i zachęcać je do angażowania się w różnego rodzaju projekty, a także ich inicjowania m.in. na terenie swojej szkoły – mówi Katarzyna Walaszek, kierownik Biura Młodych Fundacji Anny Dymnej i koordynator projektu. – Gimnazjaliści, zwłaszcza uczniowie trzecich klas, bardzo często zgłaszają chęć  zaangażowania się w wolontariat, tuż pod koniec roku szkolnego, żeby zdobyć dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej. Nie jest to najlepsza motywacja do wolontariatu, który, z zasady, jest bezinteresownym działaniem.

Idea projektu wpisana jest w jego nazwę: „Każdy jest komuś potrzebny” (tytuł nawiązuje do wiersza „Sprawiedliwość” ks. Jana Twardowskiego). W trakcie zajęć uczniowie, wspólnie z prowadzącymi zajęcia, poszukają odpowiedzi na pytania: „W jaki sposób mogę pomagać?”, „W jaki sposób mogę poprosić o pomoc?”, „Jak się czuję, kiedy pomagam, a jak się czuję, kiedy ktoś mi pomaga?”, „Na czym polega różnica między pomaganiem a wolontariatem?”, „Jakie cechy powinien posiadać superwolontariusz?” (w projekcie nazywany SuperWolo), „W jaki sposób sam mogę stać się SuperWolo?”.

Owocem projektu będzie zainicjowanie przez każdą z klas, która weźmie udział w projekcie, wspólnego działania na rzecz społeczności klasowej, szkolnej lub lokalnej. Dla klasy, która zrealizuje najciekawszy projekt, przewidziana jest nagroda – statuetka SuperWolo 2017. Wręczymy ją uroczyście 5 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza.

 

Czas i miejsce realizacji projektu

 

Zajęcia lekcyjno-warsztatowe, o których mowa wyżej, rozpoczną się we wrześniu 2017 r. (dokładne daty zajęć będą ustalane indywidualnie z dyrekcjami poszczególnych szkół). Będą się składały z dwóch spotkań 90-minutowych. Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie szkół, które zostaną wyłonione w drodze konkursu. Zajęcia poprowadzą pracownicy i wolontariusze Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

 

W jaki sposób można zgłosić swoją szkołę do udziału w projekcie?

 

Zajęcia odbędą się w 5 szkołach podstawowych z Krakowa oraz powiatu krakowskiego. Każda z placówek będzie mogła wskazać po jednej klasie, w której – zdaniem dyrekcji i nauczycieli – powinny się odbyć warsztaty. O tym, jakie szkoły i klasy wezmą udział w projekcie, zdecyduje list motywacyjny, w którym dyrektor placówki lub wychowawcy poszczególnych klas przekonają organizatorów, że to właśnie ich szkoła powinna wziąć udział w projekcie.

List powinien zawierać maksymalnie dwie strony formatu A4 (technika wykonania dowolna).

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 21 września drogą elektroniczną na adres: wolontariat@mimowszystko.org lub tradycyjną pocztą na adres:

 

Biuro Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

ul. Prof. S. Myczkowskiego 4,

30 – 198 Kraków

z dopiskiem „Każdy jest komuś potrzebny”

Ogłoszenie wyników nastąpi 22 września!

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:

Katarzyna Walaszek

katarzynawalaszek@mimowszystko.org

tel. 661 112 247

 

Organizatorem projektu „Każdy jest komuś potrzebny” jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Partnerem tegorocznej edycji projektu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK.

 

 

 

Najnowsze informacje o Fundacji na Twojej skrzynce

autoresponder system powered by FreshMail