Dołącz

9 października 2018

Zaczynamy zajęcia

Ruszyła 7. edycja projektu „Każdy jest komuś potrzebny”. W miniony piątek, 5 października, odbyły się pierwsze zajęcia w szkołach. Działamy.

Uczniowie, którzy angażują się w projekt „Każdy jest komuś potrzebny”, biorą również udział w konkursie o statuetkę SuperWolo 2018 – mówi Katarzyna Walaszek, wicedyrektor Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, koordynator projektu. – Statuetkę otrzyma klasa, która zrealizuje najciekawszy projekt wolontariacki. Może się to udać jedynie wtedy, gdy zaangażują się wszyscy uczniowie. Dlatego w czasie pierwszych lekcji staramy się pokazać, jak duży potencjał tkwi w każdym z nich i że, działając wspólnie, mogą osiągnąć o wiele więcej.

Pierwsze zajęcie odbyły się w Prywatnej Szkole Podstawowej Salwator i  Prywatnej Szkole Podstawowej im. M. Reja w Krakowie. W projekcie biorą również uczniowie:

Szkoły Podstawowej im. ks. kard. A.S. Sapiehy w Bysinie

Szkoły Podstawowej nr 88 im. S. Żeromskiego w Krakowie

Szkoły Podstawowej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie

Projekt „Każdy jest komuś potrzebny” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz ich wychowawców, w Krakowie i powiecie krakowskim. Jego głównym celem jest promowanie wolontariatu, a także rozwijanie postaw prospołecznych oraz współdziałanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej.

Organizator projektu „Każdy jest komuś potrzebny” – Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Partner projektu – Fundacja Banku Santander
Patronat honorowy – Małopolski Kurator Oświaty