Dołącz

11 sierpnia 2017

Zgłoś swoich uczniów do 6. edycji projektu „Każdy jest komuś potrzebny”

Uwaga, dyrektorzy oraz nauczyciele i wychowawcy szkół podstawowych! Rozpoczynamy 6. edycję projektu „Każdy jest komuś potrzebny”. Zgłoście do udziału uczniów swojej szkoły i zdobądźcie statuetkę SuperWolo 2017. Na zgłoszenia czekamy do 14 września!

 

Projekt „Każdy jest komuś potrzebny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz ich wychowawców w Krakowie i powiecie krakowskim. Głównym celem projektu jest promowanie wolontariatu oraz rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych, a także współdziałanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej.

 

Zdecydowaliśmy się na realizację projektu w szkołach podstawowych, aby edukować jak najmłodsze dzieci na temat wolontariatu i zachęcać je do angażowania się w różnego rodzaju projekty, a także ich inicjowania m.in. na terenie swojej szkoły – mówi Katarzyna Walaszek, kierownik Biura Młodych Fundacji Anny Dymnej i koordynator projektu. – Gimnazjaliści, zwłaszcza uczniowie trzecich klas, bardzo często zgłaszają chęć  zaangażowania się w wolontariat, tuż pod koniec roku szkolnego, żeby zdobyć dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły średniej. Nie jest to najlepsza motywacja do wolontariatu, który, z zasady, jest bezinteresownym działaniem.

 

Idea projektu wpisana jest w jego nazwę: „Każdy jest komuś potrzebny” (tytuł nawiązuje do wiersza „Sprawiedliwość” ks. Jana Twardowskiego). W trakcie zajęć uczniowie, wspólnie z prowadzącymi zajęcia, poszukają odpowiedzi na pytania: „W jaki sposób mogę pomagać?”, „W jaki sposób mogę poprosić o pomoc?”, „Jak się czuję, kiedy pomagam, a jak się czuję, kiedy ktoś mi pomaga?”, „Na czym polega różnica między pomaganiem a wolontariatem?”, „Jakie cechy powinien posiadać superwolontariusz?” (w projekcie nazywany SuperWolo), „W jaki sposób sam mogę stać się SuperWolo?”.

 

Owocem projektu będzie zainicjowanie przez każdą z klas, która weźmie udział w projekcie, wspólnego działania na rzecz społeczności klasowej, szkolnej lub lokalnej. Dla klasy, która zrealizuje najciekawszy projekt, przewidziana jest nagroda – statuetka SuperWolo 2017. Wręczymy ją uroczyście 5 grudnia, w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza.

 

Czas i miejsce realizacji projektu

 

Zajęcia lekcyjno-warsztatowe, o których mowa wyżej, rozpoczną się we wrześniu 2017 r. (dokładne daty zajęć będą ustalane indywidualnie z dyrekcjami poszczególnych szkół). Będą się składały z dwóch spotkań 90-minutowych. Warsztaty zostaną przeprowadzone na terenie szkół, które zostaną wyłonione w drodze konkursu. Zajęcia poprowadzą pracownicy i wolontariusze Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

 

W jaki sposób można zgłosić swoją szkołę do udziału w projekcie?

 

Zajęcia odbędą się w 5 szkołach podstawowych z Krakowa oraz powiatu krakowskiego. Każda z placówek będzie mogła wskazać po jednej klasie, w której – zdaniem dyrekcji i nauczycieli – powinny się odbyć warsztaty. O tym, jakie szkoły i klasy wezmą udział w projekcie, zdecyduje list motywacyjny, w którym dyrektor placówki lub wychowawcy poszczególnych klas przekonają organizatorów, że to właśnie ich szkoła powinna wziąć udział w projekcie.

List powinien zawierać maksymalnie dwie strony formatu A4 (technika wykonania dowolna).

 

Zgłoszenia należy przesyłać do 14 września drogą elektroniczną na adres: wolontariat@mimowszystko.org lub tradycyjną pocztą na adres:

 

Biuro Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

ul. Prof. S. Myczkowskiego 4,

30 – 198 Kraków

z dopiskiem „Każdy jest komuś potrzebny”

Ogłoszenie wyników nastąpi 15 września!

 

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela:

Katarzyna Walaszek

katarzynawalaszek@mimowszystko.org

tel. 661 112 247

Organizatorem projektu „Każdy jest komuś potrzebny” jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Partnerem tegorocznej edycji projektu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK.

 

Najnowsze informacje o Fundacji na Twojej skrzynce

autoresponder system powered by FreshMail