Dołącz

28 listopada 2006

Dar z V LO

Anna Dymna gościła w V Liceum Ogólnokształcącym im. A. Witkowskiego w Krakowie. Podczas spotkania padały pytania zarówno o sprawy artystyczne jak i te, które wiążą się bezpośrednio z działalnością społeczną aktorki. Wspaniałym gestem z ich strony było przekazanie 600 zł na rzecz naszej Fundacji.

– Kwesta na rzecz Fundacji „Mimo Wszystko” to wyłącznie inicjatywa naszych uczniów – podkreśla Regina Gryboś, z-ca dyr. V LO. – Pieniądze zaczęli zbierać do puszki natychmiast, gdy dowiedzieli się, że w ich liceum odbędzie się spotkanie z wybitną aktorką i człowiekiem o wielkim sercu. Dyrekcja naszego liceum poparła tę cenną inicjatywę. Zawsze popieramy takie pomysły naszych uczniów i w ich realizacji staramy się nie przeszkadzać.

Kwesta ta nie była niczym niezwykłym. Uczniowie V LO w Krakowie od dawna bowiem bardzo szeroko działają społecznie: w swojej szkole mają świetnie funkcjonujący wolontariat, uczestniczą w kwestach i akcjach charytatywnych, organizują koncerty na rzecz potrzebujących. Są młodymi ludźmi wykazującymi się zapałem i inicjatywą. Być może jest to jedna z głównych przyczyn powodująca, że 98% z nich dostaje się na wyższe uczelnie. – Głowną inicjatorką kwesty w naszym liceum była Asia Malita z II a – mówi skromnie Łukasz Niziński. – Marek Markiewicz i ja, uczniowie III d, jedynie pomagaliśmy jej w przeprowadzeniu tej akcji. Nasi koledzy z liceum reagowali na kwestę bardzo spontanicznie. Niektórzy pożyczali pieniądze, żeby móc je wrzucić do puszki. Inni prosili, żeby przyjść jeszcze następnego dnia, ponieważ też chcą wesprzeć Fundację „Mimo Wszystko”.

Młodzi ludzie są wspaniali. Trzeba tylko wiedzieć, jak z nimi postępować. Dyrekcja i nauczyciele V LO w Krakowie z pewnością taką wiedzę posiadają. Nie dziwi więc, że szkoła ta jest liderem rankingu wśród najlepszych liceów Małopolski.