Dołącz

Dziękujemy za Kiermasz Świąteczny

12 520,82 zł to kwota, którą nasi wolontariusze zebrali podczas tegorocznego 13. Kiermaszu Świątecznego, zorganizowanego dla niepełnosprawnego Mikołaja Kwietnia. „Zielonym” należą się wielkie słowa podziwu i uznania. Dali z siebie więcej niż mogli. Zresztą lista podziękowań jest długa.

Nasi wolontariusze zebrali podczas grudniowego 13. Kiermaszu Świątecznego 9 896,32 zł. Dodatkowo dla Mikołaja otrzymaliśmy darowizny przekazane przez Baroque Food & Style (2 124,50 zł) i Samorząd Uczniowski III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego (500 zł).

Kiermasz Świąteczny odbył się 12 i 15 grudnia w budynkach Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Wychowania Fizycznego, Krakowskiej Akademii, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Rolniczego, Wyższej Szkoły Europejskiej, Radia Kraków oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. To tam nasi „zieloni” prezentowali bożonarodzeniowe ozdoby, które, podczas specjalnych spotkań, przygotowywali od początku listopada. Szczególne podziękowania należą się tegorocznym liderom projektu: Karolinie Baran, Annie Musze, Magdalenie Zając, Katarzynie Kurzei, Dominice Pisanko, Katarzynie Paczce i Tomaszowi Czapiewskiemu.

Kiermasz Świąteczny to niewątpliwie projekt wyjątkowy – podkreśla Anita Morga, szefowa Biura Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. – Przez wiele tygodni zbliża on do siebie czasem zupełnie obcych sobie ludzi. Jednocześnie wymaga od naszych wolontariuszy sporo czasu i zaangażowania, którymi dzielą się z radością. 13. edycja okazała się wcale niepechowa. Nasza inicjatywa rozrasta się z roku na rok, pomaga nam coraz więcej zaprzyjaźnionych osób i instytucji. Między innymi użyczają nam miejsca na spotkania i kwesty. Pomagają też w przygotowywaniu ozdób na stoiska i później, podczas samego kiermaszu, w tworzeniu materiałów promocyjnych. Organizują koncert charytatywny na rzecz naszego podopiecznego. Osoby, z którymi współpracowaliśmy wcześniej, wracają z pytaniem, czy będą mogły pomagać po raz kolejny. A nasi „zieloni” niestrudzenie walczyli o to, by w grudniu wspólnie dać nadzieję Mikołajowi i jego babci Ewie.

Dziękujemy wszystkim, którzy okazali wsparcie i życzliwość naszym wolontariuszom podczas organizacji 13. Kiermaszu Świątecznego:

 • dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie – za udostępnienie wolontariuszom sali na cotygodniowe spotkania ozdóbkowe,
 • władzom uczelni wyższych – za wyrażenie zgody na organizację kiermaszu na terenie: Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki, Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego, Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja, Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • Radiu Kraków – za możliwość zorganizowania kiermaszu w budynku rozgłośni,
 • restauracji Baroque Food & Style oraz przyjaciołom – za zorganizowanie koncertu charytatywnego na rzecz Mikołaja: Rexton Digital, Startup Grind Kraków, ChemicaAl World, Chrum.Com Kraków, Galerii Autorskiej Andrzeja Mleczki, panu Szymon J. Wróblowi, pani Annie Wolskiej, panu Markowi Kazmierskiemu, pani Julii Grobelnej, pani Annie Dudek, Azzurro Design,
 • Filmowemu Studiu Produkcyjnemu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie MINE TV – za stworzenie filmu promującego kiermasz (zdjęcia: Radosław Drozdowicz, Kamil Osuch, Kaja Kasper, montaż: Michał Orawiec, pomoc i koordynacja: Angelika Zieja, Jakub Matłosz-Szajowski,
 • Klubowi Kultury Mydlniki – za użyczenie miejsca do nagrań filmu promującego kiermasz,
 • państwu Renacie i Hubertowi Szczurkom z firmy Kserograf – za bezpłatny wydruk kiermaszowych plakatów,
 • pani Izabeli Dankowskiej – za pierniczki,
 • paniom Annie Kłakowicz, Hannie Nuszkiewicz i Teresie Sermet – za przekazane ozdoby,
 • pani Zdzisławie Nowak – za czapki i berty robione na drutach,
 • pani Grażynie Mordze – za ozdoby oraz półprodukty,
 • Flying Tiger Copenhagen – za przeprowadzenie świątecznych warsztatów DIY i dostarczenie materiałów niezbędnych do wykonania wyjątkowych ozdób, które później znalazły się na stoiskach,
 • Samorządowi Uczniowskiemu III Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego – za darowiznę zebraną podczas dni otwartych w szkole,
 • Zespołowi Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie – za upieczenie ok. 500 świątecznych pierniczków,
 • uczniom klasy 3c z Publicznego Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie – za zebranie produktów na pierniki, i pan Krzysztofowi Mroczkowskiemu – za pomoc w dostarczeniu produktów,
 • uczniom klas 1m i 2ab Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie – za wsparcie naszych zielonych na kiermaszowych stoiskach w środę 12 grudnia,
 • wolontariuszom z Dominikańskiego Duszpasterstwa Akademickiego „Beczka” – za przygotowanie ozdób świątecznych oraz wsparcie „zielonych” na stoiskach 15 grudnia,
 • uczniom Szkoły Podstawowej nr 155 im. Królowej Jadwigi w Krakowie – za wsparcie „zielonych” na kiermaszowych stoiskach 15 grudnia,
 • Hurtowni Pasmanteryjnej „Marta” – za wstążki, sznurki i drewniane dekory do stworzenia ozdób,
 • uczniom Szkoły Podstawowej nr 42 w Gdańsku, ich rodzicom i przyjaciołom – za kartki świąteczne,
 • uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie – za kartki świąteczne,
 • uczniom Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie – za świąteczne, ręcznie malowane kubki, filiżanki i talerze oraz pierniczki,
 • uczniom Szkoły Podstawowej nr 107 w Krakowie – za ozdoby,
 • przedszkolakom z Publicznego Przedszkola „Małe Aniołki” w Krakowie – za przekazanie ozdób i kartek świątecznych,
 • przedszkolakom z Przedszkola Miejskiego nr 9 im „Baśniowej Krainy” w Mielcu – za przekazanie kartek świątecznych,
 • uczestnikom 5-6 Hufca Pracy w Krakowie – za kartki świąteczne,
 • osadzonym z Zakładu Karnego w Trzebini – za własnoręcznie szyte maskotki,
 • Samorządowi Studentów Wyższej Szkoły Europejskiej – za pomoc w organizacji stoiska na uczelni,
 • państwu Danucie Maciejczyk i Jackowi Gadzinie – za wypożyczenie obrusów na kiermaszowe stoiska.

Fot. w galerii: Grzegorz Jasionowicz