Dołącz

Edycja 2018

W roku 2018 odbyła się 7. edycja projektu, do udziału w nim zakwalifikowali się uczniowie 5 klas ze  szkół podstawowych: klasa Va ze Szkoły Podstawowej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie, klasa Vb z Prywatnej Szkoły Podstawowej SALWATOR w Krakowie, klasa VIa ze Szkoły Podstawowej nr 88 im. S. Żeromskiego w Krakowie, klasa Va z Prywatnej Szkoły Podstawowej im. M. Reja w Krakowie, klasa IVa ze Szkoły Podstawowej im. ks. kard. A.S. Sapiehy w Bysinie. Decyzją jury tytuł „SuperWolo 2018” otrzymała klasa Vb z Prywatnej Szkoły Podstawowej SALWATOR w Krakowie. Kapituła przyznała również wyróżnienie dla uczniów klasy Va ze Szkoły im. Bogdana Jańskiego w Krakowie.