Dołącz

Edycja 2012

W roku 2012 odbyła się 1. edycja projektu „Każdy jest komuś potrzebny”, w której uczestniczyli uczniowie dziewięciu klas z trzech krakowskich szkół podstawowych:  nr 12, nr 105 i nr 162. Statuetkę i tytuł „SuperWolo 2012” otrzymała klasa V f ze Szkoły Podstawowej nr 162 w Krakowie. Według nich, SuperWolo jest... S – sprawiedliwy, sumienny, silny, stanowczy U – uśmiechnięty, uprzejmy, ufny P – pomocny, przyjacielski E – empatyczny, energiczny R – rozmowny, rozumny W – wielki, wierny O – odważny L – lojalny O – opiekuńczy