Dołącz

Edycja 2015

W roku 2015 odbyła się 4. edycja projektu, do udziału w nim  zakwalifikowali się uczniowie z 6 szkół podstawowych: Klasa IVb ze Szkoły Podstawowej nr 162 w Krakowie, Klasa VId ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach, Klasa Vb ze Szkoły Podstawowej nr 105 w Krakowie, Klasa V z Publicznej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Sąspowie, Klasa VI ze Szkoły Podstawowej w Kacicach, Klasa Va ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie. Decyzją Kapituły, której przewodniczyła Anna Dymna, tytuł „SuperWolo 2015” otrzymała klasa IVb ze Szkoły Podstawowej nr 162 w Krakowie. Jury przyznało również wyróżnienie dla klasy Vb ze Szkoły Podstawowej nr 105 w Krakowie.