Dołącz

18 września 2019

Uczestnicy 8. edycji „Każdy jest komuś potrzebny”

Ogłaszamy listę szkół, które wezmą udział w tegorocznej edycji „Każdy jest komuś potrzebny”.

Projekt „Każdy jest komuś potrzebny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, klas IV-VI oraz ich wychowawców, w Krakowie i powiecie krakowskim. Jego głównym celem jest promowanie wolontariatu, rozwijanie postaw prospołecznych oraz współdziałanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej.

Podobnie jak w latach ubiegłych, warunkiem udziału w 8. edycji projektu było przesłanie zgłoszenia oraz listu motywacyjnego. Decyzją Kapituły w składzie:

Maja Jaworska, dyrektor Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”,

Katarzyna Walaszek, z-ca dyrektora Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” ds. projektów, koordynator projektu „Każdy jest komuś potrzebny”,

Anita Morga, koordynator Biura Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Uczestnikami 8. edycji projektu zostali uczniowie następujących szkół podstawowych w Krakowie:

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, działająca w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4

Szkoła Podstawowa nr 43 im. Komisji Edukacji Narodowej

Szkoła Podstawowa nr 64 im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa nr 92 im. Bohaterów Westerplatte

Szkoła Podstawowa im. Wandy Rutkiewicz w Rząsce

Dziękujemy wszystkim szkołom, które przesłały zgłoszenia. Zachęcamy do udziału w kolejnej edycji projektu. Z uczestnikami tegorocznej edycji spotkamy się już niebawem na zajęciach teoretyczno-warsztatowych. Terminy zajęć będą ustalane indywidualnie.

Organizatorem projektu „Każdy jest komuś potrzebny”: Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Partner: Fundacja Santander Bank Polska S.A.