Dołącz

5 grudnia 2006

Wolontariat Europejski

Od wczoraj do piątku w Warsztatach Terapii Artystycznej Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta gości 18 uczestników Wolontariatu Europejskiego.

Są mieszkańcami Belgii, Holandii, Niemiec i Francji, a także naszego kraju. Przyjechali do Radwanowic w ramach Warsztatów Twórczych związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Wraz z podopiecznymi obu Fundacji wykonają projekty plastyczne, które zostaną zaprezentowane podczas koncertu wieńczącego całą akcję. Koncert odbędzie się w sobotę 9 grudnia o godz. 19.30 w Młodzieżowym Domu Kultury przy Parafii św. Jadwigi w Krakowie. Scenografie i oprawę plastyczną imprezy przygotują uczestnicy Warsztatów Twórczych. W trakcie koncertu odbędzie się Kiermasz Przedświąteczny prac podopiecznych WTA Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” oraz WTZ Fundacji im. Brata Alberta.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wolontariat Europejski

Unia Europejska wspiera nieformalne kształcenie młodzieży poprzez współfinansowanie międzynarodowych projektów z udziałem wolontariuszy, w ramach których młodzież bezpośrednio i aktywnie uczestniczy w działaniach służących zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa w różnych dziedzinach.

Cel Akcji „Wolontariat Europejski” opiera się na trzech podstawowych zasadach:

1. Stworzenie młodym ludziom możliwości uczestniczenia w różnych formach interkulturowego kształcenia nieformalnego, ułatwianie im integracji społecznej i zachęcanie ich do aktywnego udziału w życiu społecznym, zwiększanie ich szans na znalezienie zatrudnienia oraz tworzenie im warunków do okazywania solidarności z innymi ludźmi,
wspieranie rozwoju społeczności lokalnych.
2. Zachęcanie do tworzenia nowych więzi i przedsięwzięć partnerskich oraz wymiany doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań między partnerami.

W Programie MŁODZIEŻ uznaje się również wartość istniejących więzi i przedsięwzięć partnerskich, które zostały stworzone przez różne organizacje w ciągu minionych lat i w dużej mierze zadecydowały o powodzeniu działań prowadzonych w ramach wolontariatu.

Projekt Wolontariatu Europejskiego umożliwia młodemu człowiekowi pracę w charakterze wolontariusza w innym kraju przez określony czas, na ogół od 6 do 12 miesięcy. Praca wolontariusza może dotyczyć takich dziedzin jak np. środowisko, sztuka i kultura, zajęcia z dziećmi, młodzieżą lub osobami starszymi, ochrona dziedzictwa lub sport i rekreacja.

Wolontariusze uczestniczą w działaniach czy pracach, które muszą być zgodne z następującymi ogólnymi zasadami:

1. Są prowadzone w innym kraju niż kraj, w którym mieszka wolontariusz.
2. Nie mają charakteru zarobkowego i wolontariusz nie otrzymuje za nie wynagrodzenia.
3. Zapewniają dodatkowe korzyści społeczności lokalnej,
nie są prowadzone na zasadzie zastępstwa (tj. wolontariusz nie wykonuje prac wcześniej wykonywanych przez pracownika).
4. Trwają przez ograniczony okres (maksimum 12 miesięcy).
Zdecydowana większość projektów wolontariatu ma charakter dwustronny, co oznacza, że wolontariusz z jednego kraju jedzie do drugiego kraju.

Projektami dwustronnymi zajmują się bezpośrednio Narodowe Agencje w krajach programu.