Dołącz

Zapał do działania wsparty szkoleniami to pełna gotowość do Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”

110 osób - otwartych, uśmiechniętych i gotowych do pomocy -  to Wolontariusze, którzy zostali przeszkoleni, aby działać z nami podczas Ogólnopolskich Dni Integracji "Zwyciężać Mimo Wszystko".

Już 3 i 4 czerwca spotkacie ich na krakowskim Rynku Głównym i na Plantach. Wśród nich będą Wolontariusze Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, a także Wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Pomagamy” w Korzkwi, którzy również w tym roku wspierają nasze działania podczas Dni Integracji. Każdy Wolontariusz uczestniczył w specjalnych szkoleniach: dwudniowych w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym „Dolina Słońca” lub uzupełniających szkoleniach jednodniowych.
W trakcie 5 odbytych szkoleń Wolontariusze poznali szczegółowo cały program Ogólnopolskich Dni Integracji, a także zapoznali się z zasadami obowiązującymi podczas wspólnych działań. Wzięli udział w ćwiczeniach z komunikacji, która jest niezwykle ważna, zarządzania zmianą i współpracą w grupie. Poznali bliżej siebie nawzajem, a także czekające ich zadania. Nauczyli się ze sobą współpracować, a także zrozumieli, jak ważny jest czas. Poszerzyli również swoją wiedzę o Fundacji oraz o jej działaniach. Uczestnicy szkolenia dwudniowego poznali zasady pierwszej pomocy przedmedycznej –  warsztaty te przeprowadziła Joanna Przybylska, Wolontariuszka Pokojowego Patrolu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Asiu! Dziękujemy Ci bardzo za Twoją pomoc! Za czas poświęcony naszym Wolontariuszom, Twoją energię i wiedzę, którą się z nami podzieliłaś. Wierzymy, że będziemy dzięki Tobie mogli skuteczniej pomagać i więcej dostrzegać.

Dziękujemy również nauczycielkom ze szkoły w Korzkwi – pani Małgorzacie Kruczek, pani Annie Bełzowskiej i pani Annie – za zarażanie młodych osób wolontariatem i za to, że już drugi rok będziemy wspólnie działać podczas Dni Integracji. Cieszymy się, że będziecie z nami!

Naszych Wolontariuszy rozpoznacie po zielonych koszulkach. Zabieganych, ale gotowych by się zatrzymać i pomóc, jeżeli tylko tej pomocy ktoś będzie potrzebował.

 I Wy bądźcie razem z nami!