Dołącz

19 sierpnia 2019

Zostań SuperWolo!

Rozpoczynamy 8. edycję projektu „Każdy jest komuś potrzebny”. Jego głównym celem jest promowanie wolontariatu oraz rozwijanie wśród uczniów postaw prospołecznych, a także współdziałanie na rzecz społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej. Zwieńczeniem projektu jest konkurs o statuetkę SuperWolo 2019. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września.

Projekt „Każdy jest komuś potrzebny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI oraz ich wychowawców, w Krakowie i powiecie krakowskim. W trakcie zajęć uczniowie, wspólnie z prowadzącymi, poszukają odpowiedzi na pytania: „W jaki sposób mogę pomagać?”, „W jaki sposób mogę poprosić o pomoc?”, „Jak się czuję, kiedy pomagam?”, „Jak się czuję, kiedy ktoś mi pomaga?”, „Na czym polega różnica między pomaganiem a wolontariatem?”, „Jakie cechy powinien posiadać superwolontariusz?” (w projekcie nazywany „SuperWolo”), „W jaki sposób sam mogę stać się SuperWolo?”.

Owocem projektu „Każdy jest komuś potrzebny” będzie zainicjowanie wspólnego działania na rzecz społeczności klasowej, szkolnej lub lokalnej. Dla klasy, która zrealizuje najciekawszy projekt, przewidziana jest nagroda – statuetka SuperWolo 2019.

Czas i miejsce realizacji projektu

Zajęcia lekcyjno-warsztatowe, o których mowa wyżej, zostaną przeprowadzone na terenie szkół, które zostaną wyłonione w drodze konkursu. Pierwsze zajęcia planowane są we wrześniu. Dokładne daty będą ustalane indywidualnie z dyrekcjami poszczególnych szkół. Będą się one składały z dwóch spotkań po 90 minut. Spotkania zostaną poprowadzone w oparciu o wcześniej przygotowane scenariusze. Zajęcia poprowadzą pracownicy i wolontariusze Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Sposób zgłaszania szkół do udziału w projekcie

Zajęcia zostaną przeprowadzone na terenie 5 szkół podstawowych z Krakowa i powiatu krakowskiego. Każda z placówek będzie mogła wskazać po jednej klasie, w której odbędą się warsztaty. O tym, jakie szkoły i klasy finalnie będą uczestniczyć w projekcie, zdecyduje list motywacyjny, w którym dyrektorzy szkół, wychowawcy poszczególnych klas lub opiekunowie szkolnych kół wolontariatu przekonają organizatorów, że to właśnie ich szkoła powinna wziąć udział w projekcie. List powinien zawierać maksymalnie dwie strony formatu A4 (technika wykonania – dowolna). Zgłoszenia należy przesyłać do 15 września drogą elektroniczną na adres: wolontariat@mimowszystko.org lub tradycyjną pocztą na adres:

Biuro Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
Prof. S. Myczkowskiego 4, 30-198 Kraków
z dopiskiem „Każdy jest komuś potrzebny”

Ogłoszenie wyników nastąpi 17 września 2019 r.

Więcej informacji pod adresem: www.biuromlodych.org

Szczegółowych informacji na temat projektu udziela Anita Morga (anitamorga@mimowszystko.org, tel.: 12 31 25 104)

Kiedy patrzę na wolontariuszy, to myślę sobie, że to jest tak, jakby ktoś siedział w dusznym, ciemnym pokoju i nagle ktoś inny otworzył okno i do tego pokoju wpadł wiatr. To oni są właśnie takim wiatrem! – mówi Anna Dymna, wolontariuszka i prezes fundacji „Mimo Wszystko”. – Wolontariusze są szczerzy i prawdziwi w tym co robią, bo robią to dlatego, że chcą, a nie dlatego, że muszą, czy że im się to opłaca.

W ubiegłym roku szkolnym tytuł SuperWolo otrzymała klasa V b ze Szkoły Podstawowej Salwator w Krakowie.

Ten projekt dał nam ogromną radość – mówi Iwona Seweryn, wychowawczyni klasy V b. – Bardzo się wszyscy cieszyliśmy, że mogliśmy poznać twarze osób, którym zdecydowaliśmy się pomóc. Widziałam, jak to wiele znaczyło, nie tylko dla uczniów, ale również dla obdarowanych osób. Myślę, że to była ważna lekcja, którą wszyscy zapamiętamy. Ogromnie się cieszę również z tego, że w nasze ślady chcą iść inni wychowawcy i uczniowie z naszej szkoły, i zorganizować własne projekty dla osób, które potrzebują wsparcia. Można więc powiedzieć, że projekt „Każdy jest komuś potrzebny” nie kończy się w dniu wręczenia nagrody, ale trwa przez cały rok, bo inni biorą przykład z tych działań i chcą doświadczyć radości z pomagania.

Ksiądz Jan Twardowski napisał: „Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie (…) Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny”. Na szczęście każdy z nas ma coś, czym może się podzielić z innymi. Nawet jeśli, na pierwszy rzut oka, wydaje mu się, że inni mają o wiele więcej i lepiej. Pokazujemy to uczniom od ośmiu lat podczas naszych zajęć. Zapraszamy państwa do udziału w tej ciekawej i wartościowej przygodzie – mówi Katarzyna Walaszek, wicedyrektor Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i koordynator projektu.

Organizatorem projektu „Każdy jest komuś potrzebny” jest Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Jego partnerem – Fundacja Santander Bank Polska S.A.